DENETİM HİZMETLERİ

3568 Sayılı Serbest muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun tanımış olduğu yetkiler dahilinde Fuat Polat SMMM Ofisi;
 

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim,
  •  Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim,
  •  ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim,
  •  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim,
  •  Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim,
  •  Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye’deki iştiraklerinin bağımsız denetimi,
  • Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması,
  • Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi,
  • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması hizmetlerini vermektedir.