DİĞER HİZMETLER

Fuat Polat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ofisi;
 

 • SERBEST BÖLGE FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
 • VERGİ UYUŞMAZLIKLARI HİZMETİ

          -Vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda destek ve danışmanlık
          -Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
          -Vergi inceleme raporlarının analizi ve danışmanlık hizmetleri
          -Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılması

 • UZLAŞMA İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
  -Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması
  -Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlık
  -Vergi İdaresince verilmiş muktezaların analiz ve değerlendirmesi
 • YENİDEN YAPILANMA HİZMETLERİ 
  -Vergisiz Devir
  -Devir
  -Birleşme
  -Bölünme
  -Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Tasdik Hizmetleri
  -Münferit Beyanname Tasdik Hizmetleri
  -ÖTV Tasdik Hizmetleri
  -Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Tecil Terkin Uygulamaları Tasdiki Hizmetleri
  -İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik Hizmetleri
  Sermaye Artışının Tespiti Hizmetleri
  -Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Hizmetleri

  ​​​​​​​Gibi birçok alanda hizmet vermektedir.