MUHASEBE HİZMETLERİ ve MALİ RAPORLAMA

3568 Sayılı Serbest muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun tanımış olduğu yetkiler dahilinde Fuat Polat SMMM Ofisi;

 

 • Türk Ticaret Kanunu'na göre sermaye şirketlerinin kurulması,bu sermaye şirketlerin yasal hesapların tutulması ve kayıt edilmesi,
 • Aylık KDV,Muhtasar, SGK beyanname ve bildirgelerinin hazırlanması ve ilgili vergi dairesine internet ortamında verilmesi,
 • Defter Tutma
 • İhracat işlemleri ve KDV İadesi
 • Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
 • Anonim, Limited ve Şahıs Şirketleri Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri
 • SGK Bordrolama ve Sosyal Güvenlik İşlemleri
 • Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları
 • Üç aylık Gecici Vergi beyannamelerin hazırlanması ve vergi dairesine verilmesi,
 • BA ve BS formlarının hazırlanması,teyit edilmesi ve vergi dairesine gönderilmesi,
 • Bilanco ve Gelir Tablosunun Dip notları ve ekleri ile birlikte hazırlanması,
 • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesi veya Gelir Vergisi beyannamesi işlemleri,
 • Sigortalı çalışanların aylık bordro işlemlerinin yapılması ve Bu işlerin benzeri olan, İşletme hesabı defter tutan (Şahıs firmalarının) ve Serbest Meslek erbabları (Avukatlar, Mimarlar, tasarımcılar, vb fikri hizmet üreten) işletmelere de Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri sunulmaktadır.