VERGİ HİZMETLERİ

3568 Sayılı Serbest muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun tanımış olduğu yetkiler dahilinde Fuat Polat SMMM Ofisi;

 • Geçmiş mali yıl vergi riskleri analizleri,
 • Vergi mevzuatı ve teşvik mevzuatı çerçevesinde , vergi riski, vergi avantajı analizleri,
 • Kayıt ve belge düzeninin mevzuata uygunluğunun araştırılması,
 • Örtülü sermaye , örtülü kazanç ( transfer fiyatlaması ) risk analizleri,
 • Şirket birleşmeleri, şirket devirleri , kısmi ve tam bölünme , hisse değişimi etki analizleri,
 • Yabancı kurum şubesi ve irtibat bürosu risk, avantaj analizleri,
 • Özel amaçlı bağımsız ve dış denetim hizmetleri,
 • ​​​​​​​Stopaj, KDV iadesi raporları, sermaye tespit ve sermaye artırım raporlarının hazırlanması.
 • Yanlış vergi uygulamaların erken teşhisi ve düzeltilmesi
 • Gelir ve gider kalemlerinin belgelerinin örnekleme bazında ya da bütünüyle incelenerek bunların vergi açısından uygunluğunun incelenmesi
 • Beyannamelerin incelenmesi
 • Yasal hesapların Tek Düzen Hesap Planı ve uygulamalarına uygunluğunun incelenmesi
 • Bordroların vergi ve sigorta açısından incelenmesi
 • Amortismanların vergi kanunlarına uygunluklarının incelenmesi
 • Kanunen kabul edilmeyen gider ve vergiye tabi olmayan gelirlerin ayrıştırılması
 • Tüm bilanço kalemlerinin Vergi Usul Kanunu’nun değerleme prensipleri ve diğer vergi kanunları açısından uygunluklarının incelenmesi
 • Kurumlar vergisinden istisna gelirlerin incelenmesi
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında kurumlar vergisi indirim tutarının hesaplanması gibi Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik, Vergi Müşavirliği, Revizyon, Transfer Fiyatlandırması, KDV İadesi Hizmetleri vermektedir.